Ρεκτιφιέ Μηχανών

3
Παπανδρέου Ανδρέα & Καραμανλή Κωνσταντίνου, Ασπρόπυργος, Αττική
Τηλέφωνο
4
Μητροδώρου 16, Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα
Τηλέφωνο
5
Τενέδου 6-8, Λεύκα, Πειραιάς, Αττική
Τηλέφωνο