Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Εργασίες για την επιχείρησή σας από 30€/μήνα (απλογραφικά), τελική τιμή. Το πακέτο περιλαμβάνει Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Δηλώσεις Φ.Π.Α., Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Α.Α.Δ.Ε., Ψηφιακά Παραστατικά, Ετήσιες Δηλώσεις της επιχείρησης & του επιχειρηματία, Εργασίες Μητρώου σε Δ.Ο.Υ. - Ε.Φ.Κ.Α. - Επιμελητήρια, Συνεχή ενημέρωση της επιχείρησης για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα. Ενημέρωση για προγράμματα ενισχύσεων - επιχορηγήσεων, κ.α.

* για συναλλαγές μέχρι 60 τιμολόγια+Ζ ανά μήνα.

** η τιμή με μισθοδοσία υπαλλήλων, κυμαίνεται 25€ ανά 3 εργαζόμενους.

*** για νέες επιχειρήσεις όλες οι υπηρεσίες ίδρυσης και έναρξης, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

**** όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.