ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Το σεμινάριο είναι χωρισμένο σε 3 ενότητες και διαπραγματεύεται ποκίλες θεματικές ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια σφαιρική γνωριμία με το εύρος της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού και παιδαγωγικής θεάτρου. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οκτωβρης 2023 - Ιουνιος 2024 (125 διδακτικές ώρες και 30 ώρες πρακτικών εφαρμογών με ομάδες παιδιών και εφήβων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ποικίλες διαστάσεις του παιχνιδιού-θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις
Α' φάση του θεατρικού παιχνιδιού: Συγκρότηση και σχεσιοδυναμική της ομάδας-Παιχνίδια επικοινωνίας
Ο ρόλος του εμψυχωτή στο θεατρικό παιχνίδι/το Θ.Π. και η παιδαγωγική του θεάτρου στην εκπαίδευση

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ
Αισθητική αγωγή-Οι τέχνες στην εκπαίδευση                                                                                    *Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων
Θεατρικό παιχνίδι: μέθοδος δημιουργικής συνομιλίας τεχνών                                                          σε φοιτητές και απόφοιτους παιδαγωγικών και θεατρικών τμημάτων
Εικαστική-Μουσική-Θεατρική αγωγή                                                                                                 ηθοποιούς,θεατρολόγους, ψυχολόγους, ειδικούς ανθρωπιστικών επαγγελμάτων
Β' φάση του Θ.Π.: Αναπαραγωγή-Παιχνίδι ρόλων                                                                              και σε όλους όσους αναζητούν ουσιαστικούς κώδικες επικοινωνίας και ευκαιρίες
                                                                                                                                                             για δημιουργική έκφραση, μάθηση, διδακτική ευαισθησία.*
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 
Θεατρικές τεχνικές: Διαδικασία ανάπτυξης της έκφρασης: Σώμα-φωνή-κίνηση                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:        14-15 ΟΚΤ              9-10 ΜΑΡ
Σκηνικός χώρος-Αντικείμενα-Σκηνικοί Αυτοσχεδιασμοί                                                                                                    11-12 ΝΟΕ              13-14 ΑΠΡ
Θεατρικά κείμενα                                                                                                                                                                  9-10 ΔΕΚ              18-19 ΜΑΙ
Δημιουργώντας ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα                                                                                                        13-14 ΙΑΝ               8-9 ΙΟΥ
Γ' φάση θεατρικού παιχνιδιού: Από το θεατρικό παιχνίδι στην οργανωμένη παράσταση                                                 10-11 ΦΕΒ

                       

Βασικοί Εισηγητές-Συντονιστές: Μαντώ Κουρετζή - Στέλιος Βγαγκές - Παναγιώτης Κυρίτσης (κ συνεργάτες ειδικών θεματικών)