Δέρματα - Εισαγωγές και Εξαγωγές

1
Νέα Σφαγεία, Κόμβος Ατσιπόπουλο - Ρέθυμνο, Αμφιπόλεως 79, Μοσχάτο
Τηλέφωνο
2831022737, 2831052566, 2831052567, 2103450206