Αρτοποιία

Αγίου Δημητρίου 245 & Πόντου 2, Άγιος Δημήτριος, Αττική
Τηλέφωνο