ΚΕΠ 1041 Δ. Αχαρνών - Πλατεία Αριστοτέλους & Πρωταγόρα 2