ΚΕΠ 0880 Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας - Βασιλείου Λάσκου 10