ΚΕΠ 0876 Δ. Ασπροπύργου - Ειρήνης 4 & Θεμιστοκλέους