ΚΕΠ 0858 Δ. Σπάτων-Αρτέμιδος - Θεμιστοκλέους & Τριαίνης 1