ΚΕΠ 0370 Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λεωφόρος Βουλιαγμένης 602Α