ΚΕΠ 0183 Δ. Χαλανδρίου - Γρ. Γυφτοπουλου 2 & Γκίνη