ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡ ΜΑΝΩΛΗ - ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ