ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ