ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΛΕΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ