ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - SCHONBERG HELENA BIRGITTA